Hashimato Tiroiditi: Kronik lenfositik tiroidit diğer adıdır. Tiroid bezinin iltihabi hastalıklarının en sık karşımıza çıkan şeklidir. Kadınlarda daha sık görülür. Genetik olarak yatkınlığı bulunan kadınlarda genç-orta yaş döneminde başlar ve sonunda tiroid bezinin tamamen çalışmaması durumuna kadar ulaşır. Aniden başlamayan bir hastalık olduğu için belirtileri de çok belirgin değildir. Özellikle kilo verememe sorunu, kısırlık sorunu, çok uyuma, üşüme, seste kalınlaşma, saç tellerinde kolay kırılma gibi sorunlar varlığında akla gelmelidir. Kronik yani müzmin bir hastalıktır. Hashimato tiroiditi varlığında gelişebilecek nodüllerin kanser olma ihtimali daha fazladır.

Graves Hastalığı: Basedow-Graves hastalığı da denmektedir. Otoimmun tiroidit ismiyle de anılmaktadır. Sonografik olarak spesifik bulguları olmamakla birlikte bez normalden daha büyük ve belirgin olarak damarlanması artmış olarak izlenir. Klinik bulguları çok daha belirgindir. Çarpıntı, kilo kaybı, sinirlilik, ateş basması gibi bulgular verebilir. Tedavisi genelde ilaç tedavisi çeklinde olsa da ameliyat ya da radyoaktif iyot tedavisi seçenekleri de zaman zaman uygulanabilmektedir.

De Quervain Tiroiditi: Subakut granulomatoz tiroidit diğer adıdır. Sık olmayan, kendi kendini sınırlayan, enflamatuar bir hastalıktır. Sıklıkla viral bir üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben ortaya çıkar. Hastalar sıklıkla ağrılı, büyümüş bir tiroid beziyle başvururlar.

Sessiz tiroidit: Post partum tiroidit ya da subakut lenfositik tiroidit diğer isimleridir. Kendi kendini sınırlayan ve tiroidin iltihabı hastalıklarının büyük bir çoğunluğunu oluşturan gruptur. Hashimato tiroiditin bir alt grubu olarak da kabul edilmektedir. Tiroid bezinin ultrasonografik bulguları spesifik değilse de ana bulgu tiroid bezinde izlenen ekojenite azalmasıdır. Tiroid bezinde geçici fonksiyon bozuklukları ortaya çıkmaktadır.

Akut süpüratif tiroidit: Tiroid bezinin yüksek kan akımı içermesi, kapsüllü olması, yoğun lenfatik drenajı ve yüksek oranda iyot içermesi bakteriyel enfeksiyonlardan korunmasını sağlamaktadır. Akut süpüratif tiroidit bu nedenle çok enderdir ancak hayatı tehdit edebilmektedir.