• Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
  • Sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  • Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  • Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmesi sırasında meydana gelen ve sigortalının hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.

İş kanununda bu beş maddeyle belirlenen iş kazası, alınan tüm tedbir ve önlemlere karşı insanın beşeri bir varlık olması nedeniyle malesef yaşanmaktadır. Biz Özel Lilyum Tıp Merkezi olarak bu kısımda devreye girerek sizlerin ve çalışanlarınızın tedavisini işinde uzman kadrolarımızla ilk müdahale ve tedavilerine yardım edebilmek için hizmetinizdeyiz.