OP. DR. FAİK GÖKHAN MURAT AKDAĞ

Yönetim Kurulu Başkanı

Eğitim

  • Mezun Olduğu Tıp Fakültesi: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1985 – 1991
  • İhtisas Yeri ve Yılı: SSK İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi, 1994 – 1998

Çalıştığı Kurumlar

  • Özel Lilyum Tıp Merkezi, 2015
  • Özel Esencan Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı, 2003 – 2015
  • SSK Bezm-i alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği, 2001 – 2007
  • SSK Kırklareli Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı, 1998 – 1999
  • SSK İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi, 1994 – 1998
  • Beyoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, 1992 – 1994
  • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1985 – 1991