Tiroid bezi yüzeysel yerleşimi nedeni ile ultrasonografi ile görüntülenmeye çok uygundur. Buna bağlı olarak tiroid hastalıklarında ultrason ve renkli doppler vazgeçilmez bir tanı aracı olmuştur.

Renkli Doppler, ultrasonografik görüntülemenin bir ek özelliğidir. İncelenen doku ya da organların anatomik özelliklerinin yanında kan damarlarıyla olan ilişkileri bu sayede değerlendirilebilmektedir. Doppler özelliği sayesinde bir doku ya da organın ne miktarda damara sahip olduğu tanımlanabilmektedir. Bu özellik sayesinde aynı zamanda damarlarda akan kanın ne hızla aktığı, damarlarda tıkanıklık olup olmadığı anlaşılabilmektedir.

Tiroid hastalıklarında renkli doppler çok değerli bilgiler vermektedir. Nodüllerin kanser şüphesi taşıyıp taşımadıklarının belirteçlerinden birisi nodül içerisinde damar olup olmadığıdır. Ayrıca tiroidit dediğimiz bir grup hastalıkta bezin genel damarlanmasında ki artış, tiroid bezinin ana atar damarlarında ki kan akış hızları hangi tip tiroidit ile karşı karşıya olduğumuzu anlamamızda yardımcı olmaktadır.