TSH ölçümü: Tiroid bezinin nasıl çalıştığını gösteren tarama testi olarak da kullanılabilir. Temel tiroid bezi fonksiyonu testidir. TSH normal ise bezi o an itibarı ile normal fonksiyon gösterdiğinden söz edilebilir. Hipotiroidi de TSH artmakta, hipertiroidi de ise azalmaktadır.

T3 ve T4 ölçümü: Tiroid bezinin ürettiği hormonlardır. Kanda bir proteine bağlı olarak bulunurlar az bir kısmı da serbest formdadır. Bunlara serbest T3 ve serbest T4 denir(FT3, FT4).

Tiroid Antikorları: Bağışıklık sistemimiz bazen tiroid bezinin kendisine karşı antikor dediğimiz maddeler üretebilir. Bu maddelerin varlığında sık karşılaştığımız tiroidit denilen durumlar oluşmaktadır. Bu antikorların en önemlileri antiTG, antiTPO, antiTSHR antikorlarıdır.

Tiroglobulin: Tiroid kanserinde artmaktadır. Daha çok kanser sonrası nüks için tarama testi oalrak kullanılır.

Kalsitonin: Tiroidde bulunan C hücrelerinden salınan bir hormondur ve ender görülen C hücrelerinden gelişen kanserlerde artmaktadır.