TİROİD İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ (İİAB VEYA FNA)

Tiroid bezinin süperfisyal yerleşimi ve ultrason rezolüsyonunda ki dramatik gelişmeler, ultrasonu tiroidin fokal ve diffüz hastalıklarının değerlendirmesinde primer görüntüleme yöntemi yapmıştır. Ultrason kolaylıkla ulaşılabilen, rölatif olarak pahalı olmayan, ağrısız, radyasyon içermeyen ve kontrast madde kullanımını gerektirmeyen bir yöntemdir. Yüksek rezolüsyonlu problar, ultrasoundun 5 cm ye kadar penetrasyonuna izin vermekte ve uzaysal çözünürlüğü 0,7-1 mm olan (bu boyuttaki lezyonları görebilen) görüntüler elde etmeyi sağlamaktadır. Tiroid bezini tutan fokal(nodüller) ve diffüz hastalıklar yurdumuzda çok sık karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle tiroid renkli doppler ultrasonografi incelemesi çok önemli bir yerdedir.

Özel Lilyum Tıp Merkezi olarak gelişmiş ultrasonografi cihazlarımızı bünyemizde bulundurarak teknolojik gelişmelerden hem siz hastalarımızın hem de biz hekimlerin faydalanması gerektiğine inanıyoruz.

HANGİ TİROİD NODÜLLERİNE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ (İİAB VEYA FNA) YAPILMALIDIR?

Bu soru uzun yıllardır cevap arayan bir sorudur. Uluslararası birçok dernek ve kuruluş birçok rehber hazırlamıştır. Ancak hali hazırda net kriterler yoktur. Radyoloji uzmanlarınca detaylı bir şekilde bakılan renkli doppler incelemesi sonucunda nodüller tek tek değerlendirilerek şüpheli olabilecek nodüller klinisyene rapor edilmekte ve biyopsi önerilmektedir. Ama sonuç olarak nodüle biyopsi yapılıp yapılmayacağına sizi takip eden doktorunuz karar verecektir. Ancak nodüllerin içyapısı detaylı olarak incelendiğinde bazı tip nodüller için kesin olarak iyi huylu diyebilmekteyiz. En ufak şüphe duyduğumuz durumlarda İİAB dediğimiz ince iğne biyopsisi ile örnekleme yoluna gidilmektedir.

TİROİD İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİ (İİAB VEYA FNA) KİM YAPMALIDIR?

İdeal olanı İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB veya FNA)’nin, ultrasonografi eşliğinde biyopsi iğnesinin nereye girdiğini görerek yapılmasıdır. Ultrasonografi cihazı her ne kadar tüm hekimlerce kullanılabilmekte ve hatta bazı radyoloji dışı branş hekimlerimiz bu konuda çok başarılı olabilmekte ise de Radyoloji hekimlerince kullanılan bir cihazdır. Ayrıca çok önemli bir nokta da radyoloji birimlerinde çok daha gelişmiş cihazların varlığıdır. Bu nedenle İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB veya FNA) kararı verilmişse bu işlemin bu konuda ehliyetli kişilerce yapılmasını istemek gerekmektedir. Birçok endokrinoloji uzmanı ve genel cerrah tiroid biyopsisi yapmaktadır. Ama ideal olanı ultrasonografi rehberliğinde ve cihazı kullanma ehliyeti olan kişilerce yapılmasıdır. Ultrasonografi rehberliğinde yapılan tüm İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB veya FNA) işlemleri Radyoloji uzmanlarınca yapılmalıdır. Bu konuda karar verirken mutlaka doktorunuza danışmalısınız.