Cerrahi tedavi özellikle nodül varlığında kanser şüphesi ya da kanser varlığında tek seçenektir.

Medikal tedavi özellikle tiroid bezinin fonksiyonlarında bozukluk olduğunda tercih edilmektedir. Ortalama 6 aylık aralıklarla yapılan takiplerle tiroid fonksiyonları değerlendirilmekte ve ilaçların dozları ayarlanmaktadır.

Tiroid hastalıklarının tedavilerinin konunun uzmanı endokrinoloji uzmanları ya da tiroid cerrahisi uzmanlarınca yapılması çok daha etkili tedavi yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.