Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olup, uygun bir tedavi yöntemiyle tedavi edildiği takdirde hastalıksız yaşam ve yaşam süreleri uzatılabilmektedir. Halen her yıl 8 KADINDAN BİRİSİ bu hastalığa yakalanma riski taşımaktadır. Kanserli hastaların %32′ si her yıl bu hastalıktan kaybedilmektedir.

Meme kanseri için bir takım risk faktörleri tanımlanmıştır:

  • Cinsiyet kadın olması,
  • Irk: Kafkaslar ve ashkenazi yahudileri,
  • Aile öyküsü: Birinci derece akrabalarında meme kanseri olması
  • Özgeçmiş: Daha önceden meme, rahim kanseri öyküsü olması, radyasyona maruz kalma
  • 12 yaşından önce adet görmeye başlamak, 50 yaşından sonra menopoza girmek
  • Hamilelik öyküsü: Doğum yapmamış olmak, ilk doğumda geç yaş, emzirme olmaması
  • Obezite

Meme kanserinde en sık bulgu MEMEDE ELE KİTLE GELMESİDİR. Meme ağrısı genelde sık rastlanan bir bulgu değildir. İstisnai durumlarda örneğin inflamatuar meme kanserinde meme ağrısı saptanabilir. İkinci sıklıkla MEME BAŞI AKINTISI ve MEME BAŞINDA ÇÖKÜNTÜ (İÇE ÇEKİLME) sayılabilir. Meme derisinde ödem ve ülserlerde meme kanseri bulguları arasında sayılabilir.

Meme kanseri tanısı fizik muayene ile başlar. Her iki meme, koltuk altı, boyun ve köprücük kemiği üzeri Genel Cerrahi uzmanı tarafından dikkatlice muayene edilmelidir. Daha sonra memeye yönelik radyolojik görüntüleme yöntemleri olan Meme Ultrasonografisi ve Mamografi gerçekleştirilir. Memedeki şüpheli kitlelerden görüntüleme yöntemleri eşliğinde tanı amaçlı İĞNE BİYOPSİLERİ yapılır ve hastalığın tanısı konur. Daha sonra metastaz taraması ve evreleme değerlendirilmesi için Kemik sintigrafisi, Akciğer grafisi ve Karın ultrasonografisine başvurulur.

Meme kanseri erken tanısı için tarama amaçlı 25-35 yaş arasında başlamak üzere aylık kendine meme muayenesi ve Meme Ultrasonografisi önerilmektedir. 40 yaş üzeri kadınlarda ise taramaya mutlaka Mamografi eklenmelidir.

Meme kanserinin primer tedavisi cerrahidir. Memenin tamamının alındığı (Modifiye Radikal Mastekomi), memenin bir kısmının alındığı ve koltuk altının temizlendiği (Meme Koruyucu Cerrahi), veya Deri koruyucu mastektomiler gerçekleştirilmektedir. Yardımcı tedavi yöntemleri olarak Kemoterapi, Radyoterapi ve Hormon Tedavileri de uygulanmaktadır.