• Tedaviye rağmen direnç gösteren üst gastrointestinal sistem şikâyetleri olan hastalar (Ağrı, bulantı-kusma, yanma, acıma-ekşime)
  • Ağıza acı su gelmesi (reflü şikâyeti olan hastalar)
  • Açıklanamayan kilo kaybı olan hastalar
  • 50 yaşın üzerine olan tüm hastalar
  • Yutma güçlüğü veya ağrılı yutma olan hastalar
  • Kronik ishali olan hastalar
  • Mide kanaması öyküsü veya şüphesi olan hastalar
  • Radyolojik görüntüleme yöntemlerinde üst gastrointestinal sistem ile ilgili şüpheli lezyonların tespit edildiği hastalar
  • Yanıcı-yakıcı madde içen hastalar (çamaşır suyu, tiner, vb.)
  • Yabancı cisim yutan hastalar
  • Yemek borusu varislerinin tedavisi, beslenme tüplerinin yerleştirilmesi, poliplerin çıkartılması, darlıkların genişletilmesi gereken hastalar