Solunum Fonksiyon Testi (SFT) akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyon durumunu ölçmeye yarar. Akciğerlerin alabildiği hava miktarı, akciğere hava alınıp verilirken solunum faaliyeti ile gerçekleşen hava akım hızı bu test yöntemiyle ölçülebilir. Bu test KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı), astım, pulmoner fibrozis, bronşektazi, akciğer kanseri gibi hastalıkların teşhisinde önemli bir rol oynar.

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ KİMLERE YAPILIR?

  • Uzun süreli sigara bağımlıları
  • Akciğer filminde şüphe uyandıracak bulguları olanlara
  • Ameliyat öncesi rutin olarak
  • Nefes darlığı, balgam, öksürük şikayetleri olanlara
  • Sporculara
  • Akciğeri etkileyebilecek işlerde çalışanlara
  • Meslek hastalıkları tanı ve taramalarında

*Solunum fonksiyon testi kurumumuzda yapılmaktadır.