Hazırlayanlar:
Prof. Dr. Dilek Çolak, Uzm. Dr. Tuğba Bozdemir, Uzm. Dr. Ömür Mustafa Parkan.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Bilim Dalı, Antalya.
İletişim: dcolak@akdeniz.edu.tr

Çizimler:

Uzm. Dr. Tuğba Bozdemir

Yararlanılan Kaynaklar:

www.comicsforgood.com
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov.html