90’lı yılların sonunda 2000’li yılların başına kadar bizim için çok ciddi bir problem olan tekrarlayan düşükler 90’lı yılların sonunda çıkan ilaçlarla beraber önlenmeye başlandı. Burada fazla pıhtılaşmayı önleyen halk arasında kan sulandırıcı ilaçlar diye tabir edilen ilaçlar yanında bazı aspirin türevleri ve balık yağıyla beraber kullanıldığında, bunun kullanım şekli ve dozu düzgün ayarlanırsa %99 sağlıklı gebelik sahibi olunabilir.