Türkiye’de menopoz yaşı ortalaması 51 yaş civarındadır. Bu dönem kadınların hayat kalitelerinin çok bozulacağını ya da değişeceğini zannettikleri için korktukları, çekindikleri bir dönemdir.

Aslında menopoz hayatın belli bir dönemini kapsıyor. Menopoz, bir kadının yumurtalığındaki yumurtaların tükenmesi ve artık yumurtlayamaması sonucunda adetten kesilmesini tarifliyor. Esasen 1 yıl devamlı adet görülmemesi sonrası oluşması kuralı tanı kriterlerindendir. Öncelikle hastalarda bazı değişiklikler oluyor ve bu değişikliklerin pek çoğunu tedavi edebiliyoruz. Menopoz özellikle ateş basmaları, terlemeler, uykusuzluk, huzursuzluk, sinirlilik gibi şikayetlerle karakteristiktir. Bunları tedavi etmek mümkün.

Menopozun getirmiş olduğu uykusuzluk, huzursuzluk, sinirlilik gibi şikayetleri belli ilaçlarla tedavi edebiliyoruz. Eskisi gibi sadece hormon kullanmak zorunda da değiliz. Bitkisel bazı ilaçlar da bunların tedavilerinde kullanılabiliyor. Kemik erimesinden kadınlarda adet döneminde bazı hormonların desteğiyle korunuyorlar. Menopoz sonrası bu korunma ortadan kalktığı için kemik erimesinde dramatik bir artış yaşanıyor. Kadınların ve doğal olarak insanların ömrü uzadığı içinde 60’lardan 70’lerden sonra kemik erimesine bağlı ciddi sorunlar görülüyor. Dolayısıyla bunların için önlemlerin menopoz yıllarının başında almak ve düzenli takiplerle yaklaşmak çok önemli. Menopoz ve sonrasında önemli bir başka konu ise meme muayeneleri ve meme tedavileridir. Menopoz öncesinde de başlansa sonrasında da başlansa bu konuda mutlaka yakınen takip etmek gerekir ve kadınları gelecekte oluşabilecek bir meme hastalığından korumak son derece önemli. Bunun için düzenli takip olmak önemli.