Tiroid ameliyatları günümüzde artık kanser şüphesi ve ileri derecede büyük guatrlarda kozmetik amaçla yapılmaktadır. Bu nedenle biz her nodülü ameliyat etmiyoruz.

Solid nodüllerde 2,5-3 cm.ye kadar, kistik nodüllerde ise 4 cm.ye kadar takip prosedürü uygulanmaktadır. Ancak nodülden yapılan incelemede kanser şüphesi söz konusu olduğunda çapı ne olursa olsun cerrahi tedavi kararı verilmektedir.

Nodüler guatr hastalığı olanların takip sürecinde ki değerlendirmede en önemli unsurlar;

Konusunda deneyimli radyoloji uzmanının, gelişmiş teknolojiye sahip “tiroid renkli doppler USG” eşliğinde yapacağı inceleme,

USG eşliğinde nodülden yapılacak İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin (İİAB) deneyimli bir patolog tarafından değerlendirilmesidir. Genel Cerrahi, Radyoloji ve Patoloji branşlarının deneyimi bu hastalığın takibi ve tedavi sürecinde anahtar rol oynamaktadır.

Özel Lilyum Tıp Merkezi’nde gelişmiş ileri teknolojik uygulamaları tiroid konusunda son derece deneyimli hekimlerle buluşmasını sağlamış bulunmaktayız. Bu birliktelik kurumumuzda tiroid hastalıklarının tanı ve tedavisinin güvenle yapılmasını sağlamaktadır.

Özel Lilyum Tıp Merkezi’nde tiroid ameliyatları; deneyimli cerrahi ekibimiz tarafından yapılmaktadır.