Tiroid bezi iyot eksikliğine bağlı büyürken bazen büyümesi duraklamakta bazen de hızlanmaktadır. Bu süreçlerde bezde bazı hücre grupları daha fazla büyüyebilmekte ve nodül oluşmasına neden olmaktadır. Nodül tiroid bezi içerisinde gene tiroid hücrelerinden oluşan yumru benzeri yapılara verilen isimdir. Nodüllerin hasta ve doktorlar açısından önemi tiroid bezi kanserlerinin de nodüller yapabilmesi ve bazı nodüllerin çok çalışan nodüller olmasıdır. Çok çalışan nodüller neticesinde hipertiroidi dediğimiz tiroid bezi işlev bozukluğu ortaya çıkabilmektedir.

HANGİ NODÜLLER DAHA İLERİ TETKİKLERLE İNCELENMELİDİR?

Tiroid bezinde nodül varlığı, el ile muayene ile ya da renkli doppler ultrasonografi tetkikinden sonra ortaya çıkabilmektedir. Hangi nodüllere ne yapılacağı sorusu önemli bir sorundur. Bu konuda Amerikan Tiroid Derneği (ATA)’nin 2008 yılında yayınladığı rehberde detaylı bilgiler verilmiştir. Özel Lilyum Tıp Merkezi’nde bu rehber ışığında nodüllere yaklaşılmakta ve gereken nodüllere biyopsi, gereken nodülere takip, gereken nodüllere de ameliyat önerilmektedir. Bu kararlar verilirken kişinin o anki tıbbi durumu, renkli doppler ultrasonografi incelemesinde nodül ya da nodüllerde tespit edilmiş olan detaylı bulgular göz önünde bulundurulmaktadır.