HİATAL HERNİ (MİDE FITIĞI)

Yemek borusuyla midenin birleşme yerinde bulunan alt yemek borusu sfinkterinde gevşeklik olması neticesinde oluşan, midede yanma, acıma, ağrı, ağza acı su gelmesi (reflü) şikayetleri ile kendini belli eden ve yapılacak olan Gastroskopi ile tanı konulan bir hastalıktır. Uzun sureli medikal tedaviye yanıt alınamayan hastalarda cerrahi tedavi önerilir. Lilyum Tıp Merkezin’nde bu hastalığın cerrahi tedavisinde kapalı teknikle (Laparaskopik Nissen Funduplikasyon) ameliyatlar gerçekleştirilmektedir.

MİDE KANSERİ

Kalıtım ve gıda alışkanlıkları ile ilgisi olan bu kanser türünde düşük sosyo – ekonomik düzey, helicobacter pylori enfeksiyonu olması, diyet (nitratlar, dumanlı yiyecekler, yüksek derecede tuzlu gıdalar), birinci derece akrabalarında mide kanseri hikayesi olması, atrofik gastriti olanlar, midesinin ameliyatla belli bir bölümü alınmış hastalar, adenomatöz mide polip hastalığı olanlar mide kanseri için riskli kişilerdir. Mide kanseri genellikle sinsi seyirli bir hastalıktır. Genellikle oldukça geç belirti verir ve belirtiler hastalığa özgü değildir. Erken tanısında Gastroskopi işlemi uygulanmaktadır.

AKUT APANDİSİT

Kalın bağırsağın başlangıç noktasında solucanımsı bir organ olan apandiksin iltihabına akut apandisit adı verilir. Cerrahi acillerden biridir. Bu organın iç boşluğunun bakteriler veya çeşitli tıkayıcı sebeplerle tıkanması neticesinde hastalık ortaya çıkar. Göbek etrafından başlayıp daha sonra karnın sağ alt tarafına lokalize olan ağrı, bulantı, kusma ve iştahsızlık en sık belirtileridir. Tedavisi cerrahidir. Lilyum Tıp Merkezi’nde akut apandisitin cerrahi tedavisinde klasik yönteme ek olarak kapalı teknikle (Laparaskopik Apandektomi) de ameliyatlar gerçekleştirilmektedir.