Bildiğiniz üzere meningokok aşıları Sağlık Bakanlığı Aşı Listesi’nde bulunmayan özel aşılardır. Meningokok hastalığı meningokok bakterisinin neden olduğu hastalıkları menenjit, meningokoksemi gibi ciddi rahatsızlıklardır. Bu hastalıklar yüz binde üç gibi nispeten nadir görülen fakat görüldüğünde %10’lara varan ölümle sonuçlanan tedaviye rağmen ölüm oranı çok yüksek hastalıklardır.

Tedaviyle birlikte meningokok hastalıklarını atlatan çocuklarda ise %40’lara varan kalıcı hasar tespit edilmiştir. Meningokok hastalıkları diğer çocukluk çağı ateşli hastalıklarıyla karışabilmekte, bu nedenle tanısı zor bir hastalık olarak bilinmektedir. Çünkü diğer hastalıklar gibi ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla başlamakta ve çok hızlı bir şekilde kötüleşmektedir.

MENİNGOKOK ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMANIN YOLU NEDİR?

Meningokok enfeksiyonlarından korunmanın en akılcı yolu aşılamadır. Aşılama 6 haftalıktan itibaren yapılabilmektedir. Aşı ne kadar erken yapılırsa o kadar iyidir. Çünkü meningokok hastalıkları 2 yaşından önce en sık görülür. Ve hatta 1 yaşından önce en sık görüldüğü dönemdir. Dolayısıyla aşı bir an önce yaptırılmalıdır. Aşı seçiminde ise ülkenin gerçekleri göz önünde bulundurulmalıdır. Her ülkenin meningokok hastalığına neden olan alt tipleri ayrı olduğu için ülkemizde bulunan mikrobun çeşidine göre aşı seçimi yapılmalıdır. Aşı seçimi konusunda mutlaka çocuk doktorunuza başvurunuz.