• Kadın Doğum Muayenesi
 • Dahiliye Muayenesi
 • Akciğer Grafisi
 • EKG
 • SFT
 • Hemogram
 • Glukoz
 • HBA1C
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Total Kolesterol
 • GGT
 • Trigliserit
 • Sedimentasyon
 • Üre
 • Kreatinin
 • TSH
 • CRP
 • Ferritin
 • Kalsiyum
 • Serbest T4
 • Vitamin B12
 • Prolaktin
 • CA125
 • CA15-3
 • CA19-9
 • TİT
 • Gaita
 • Smear Testi

GEBELİK KOLESTAZININ TAKİBİ NEDEN ÇOK ÖNEMLİDİR?

Gebelik kolestazı özellikle gebeliğin son kısımlarına doğru daha çok görülecektir. Erken haftalarda nadir gözükür. Kolestazın en büyük problemi şudur: gebelik kolestazı oluştuktan sonra bunun tedavisi ancak doğumla olacaktır. Gebelik hormonları olduğu müddetçe oluşan kolestazı yok etmek mümkün değil fakat tedaviyle bir miktar kontrol altına almak mümkün olacaktır. Özellikle hastalarda karaciğer enzimlerinde yükselme, bilirubinlerde yükselme ile karakterize seyreden bir durumdur. Kadın doğumcular açısından en çok endişelendiren şey gebelik kolestazında anne karnında ani bebek kaybı yaşayabilmekteyiz ve dolayısıyla kolestaz olgularının mutlaka çok sıkı takip etmeliyiz ve uygun haftaya gelir gelmez de doğumlarını gerçekleştirerek gebeliklerinin normal sonlanmasını sağlamakla yükümlüyüz.