Genel sorumluluklar;

 • Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdırlar.
 • Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilirler.
 • Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdırlar.

Sosyal güvenlik durumu;

 • Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

Sağlık çalışanlarını bilgilendirme;

 • Hasta yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili tüm bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

Hastane kurallarına uyma;

 • Hasta başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
 • Hasta; Sağlık Bakanlığı ve diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
 • Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanları ile iş birliği içinde olması beklenir.
 • Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere getirmesi gerekir.
 • Hasta; Hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 • Hasta; Hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

Tedavisi ile ilgili önerilene uyma;

 • Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlamadığı konuları sormalıdır.
 • Hastanın tedavisi ile ilgili önerilere uyum sağlamamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
 • Hastanın sağlık, bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
 • Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.