OP. DR. FAİK GÖKHAN MURAT AKDAĞ

Genel Cerrahi

Doğum Tarihi – Yeri

26 Ağustos 1968 – Malatya

E-mail

Eğitim

 • Mezun Olduğu Tıp Fakültesi: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1985 – 1991
 • İhtisas Yeri ve Yılı: SSK İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi, 1994 – 1998

Yabancı Dil

İngilizce

Çalıştığı Kurumlar

 • Özel Lilyum Tıp Merkezi, 2015
 • Özel Esencan Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı, 2003 – 2015
 • SSK Bezm-i alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği, 2001 – 2007
 • SSK Kırklareli Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı, 1998 – 1999
 • SSK İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi, 1994 – 1998
 • Beyoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, 1992 – 1994
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1985 – 1991

Mesleki Özellikler

 • Tiroid cerrahisi özel ilgi alanıdır. 1000’in üstünde vaka serisi mevcuttur.
 • Bu konu ile ilgili ulusal ve uluslar arası alanda pek çok makale ve bildirisi mevcuttur.
 • Bunun dışında Laparoskopik kolesistektomi, fıtıkları, kıl dönmesi ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar mevcuttur.
 • Proktoloji ile ilgili olarak özellikle hemoroidlerde etkin bir cerrahi yöntem olan Longo Stapler Hemoroidektomi tekniğini uzun yıllardan beri son derece memnun edici oranlarda hastalarına uygulamaktadır.
 • 8.000’in üzerinde cerrahi sünnet deneyimi vardır.

Dernek Üyelikleri ve Akademik Bağlantılar

 • Türk Cerrahi Derneği
 • Ulusal Cerrahi ve Travma Derneği

Diğer Bilgiler

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • A1. Alimoglu O, Sahin M, Akdağ M. “Torsion of a wandering spleen presenting with acute abdomen: a case report”. Acta Chir Belg, 104, 221-223, (2004).
 • A2. Alimoglu O, Akdağ M, Sahin M, Korkut C, Okan I, Kurtulmus N. “Comparison of surgical techniques for treatment of benign toxic multinodular goiter”. World J Surg,2005, 29, 921-4, (2005).
 • A3. Alimoğlu O, Akdağ M, Kaya B, Eryılmaz R, Okan Đ, Coskun A, Sahin M.”Recurrent laryngeal nevre palsy after thyroid surgery”, Int Surg, 93, 257-60, 2008.
 • A4. Alimoğlu O, Okan İ, Ozkan OV, Bas G, Korkut C, Akdağ M, Sahin M. Hypocalcemia after thyroid surgery: an analysis of 372 patients undergoing thyroidectomy.
  Endocrinologist (baskıda)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 • B1. Alimoğlu O, Ozkan OV, Sahin M, Akcakaya A, Eryılmaz R, Akdağ M. “Antibiotic prophylaxis can not reduce low infecion rate in elective laparoscopic cholecystectomy”.
  11th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterogists ,Creete-Greece, November 1-4, 2001.
 • B2. Eryilmaz R, Sahin M, Turan A, Akdağ FM. “Sacral adipofascial turn-over flap for sacrococcygeal pilonidal sinus with limited disease (preliminary results)”. XXth Biennial
  Congress of the International Society of University Colon and Rectal Surgeons (ISUCRS) Budapest- Hungary, June 6-10, 2004.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • C1. Alimoğlu O, Ozkan OV, Sahin M, Akcakaya A, Akdağ M, Eryılmaz R. “Elektif laparoskopik kolesistektomide antibiotik proflaksisi”. Endoskopi Laparoskopi ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 9, 100-103 (2001)
 • C2. Eryılmaz R, Sahin M, Akdağ FGM, Abut Y. “İnguinal herni onarımında postoperatif uriner retansiyon ve predispozan faktorler”. Ulusal Cerrahi Dergisi, 19, 168-172 (2003).
 • C3. Eryılmaz R, Sahin M, Akdağ FGM. “İnguinal herni onarımından sonra kronik inguinal ağrı”. Cağdas Cerrahi Dergisi, 17, 104-108 (2003).
 • C4. Alimoğlu O, Eryılmaz R, Akdağ M, Sahin M, Kapran Y, Kurtulmus N, Gunes Z. “İnvaziv duktal meme karsinomunun tiroide metastazı: olgu sunumu”. İst. Tıp Fak. Mecmuası, 66, 183-188 (2003).
 • C5. Eryılmaz R, Sahin M, Akdağ FGM. “Aynı seansta bilateral inguinal herni onarımı”. Ulusal Cerrahi Dergisi, 20, 83-86 (2004).
 • C6. Eryılmaz R, Akdağ FGM, Alimoğlu O, Sahin M, Kapran Y. “Musin salgılayan primer az diferansiye tiroid adenokarsinomu: olgu sunumu”. Cerrahi Onkoloji Dergisi, 5, 85-87, (2004).
 • C7. Alimoğlu O, Akdağ M, Eryılmaz R, Sahin M, Korkut C, Daldal E, Gundoğdu T. “Benin nontoksik multinoduler guatrın cerrahi tedavisinde cerrahi tekniklerin karsılastırılması”. Cağdas Cerrahi Dergisi,18, 67-71, (2004).
 • C8. Alimoğlu O, Akdağ M, Sahin M, Korkut C, dasıran F. “Benign nüks multinoduler guatrda reoperatif tiroid cerrahisi”. Endokrinolojide Diyalog, 2, 14-17, 2005.

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • D1. Akcakaya A, Alimoğlu O, Ozkan OV, Bas G, Akdağ M, Sahin M. Komplikasyon olusturan Meckel divertikulleri. 3. Bolgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Konya, 24-27 Ekim 2001.
 • D2. Akcakaya A, Sahin M, Alimoğlu O, Bas G, Karakelleoğlu A, Akdağ M. Erkek meme kanserleri. VI. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2001.
 • D3. Eryılmaz R, Akdağ FGM, Alimoğlu O, Sahin M, Kapran Y. “Musin salgılayan az diferansiye tiroid karsinomu (olgu sunumu)”. 8. Uludağ Onkoloji Sempozyumu, Bursa,
  2003.
 • D4. Eryılmaz R, Akdağ FGM, Yıldız MK, Arda N, Sahin M. “Retroperitoneal kondrosarkom: olgu sunumu”. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Antalya, 2004
 • D5. Alimoğlu O, Akdağ M, Sahin M, Eryılmaz R, Korkut C, Daldal E, Gundoğdu T. “Benin multinoduler guatrın cerrahi tedavisi”. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Antalya, 2004
 • D6. Alimoğlu O, Akdağ M, Sahin M, Eryılmaz R, Korkut C, Dasıran F, Kaya B. “Nüks multinoduler guatr olgularında reoperasyon”. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004,Antalya,2004.
 • D7. Eryılmaz R, Akdağ FGM, Alimoğlu O, Okan Đ, Coskun A, Sahin M. “Tiroid cerrahisine bağlı rekurren sinir yaralanması”. 4. Medikal – Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Bursa-Uludağ, 2004.
 • D8. Eryılmaz R, Sahin M, Alimoğlu O, Akdağ M, Yıldız MK. “İnguinal herni onarımında arka duvar ağ orgusu”. Ulusal Fıtık Kongresi, Kapadokya, 2005.